Sláva násťročných

1. Do akej miery sú teenageri - celebrity schopní znášať slávu bez následkov? Je to  individuálne, alebo tomu prepadne viac - menej každý? Od čoho to závisí?

Pokiaľ dospelý človek náhle zbohatne alebo sa dostane k moci ako šéf nejakej firmy či spoločnosti, často prepadne presvedčeniu, že je to navždy a začne svoju moc zneužívať. Neodolá chuti peňazí a pachu moci. Veľmi rýchlo zabudne, že bol a je len obyčajný človek. Uzavrie sa v pozlátku opojenia ako v bubline a ani na um mu nepríde, že skôr či neskôr bublina praskne. U teenagera je to podstatne horšie a to najmä preto, že má málo skúseností, je idealistický, egocentrický a prirodzene povrchný. Veľmi rýchlo sa utopí v akejkoľvek závislosti a to aj takej akou je sláva. Rovnako ako u dospelého, tak i u násťročného miera takejto závislosti závisí aj od úrovne charakteru, sebavedomia, sebaúcty a sily osobnosti. U teenagera sa toto všetko ešte len formuje, preto je zraniteľnejší a ľahšie podľahne aj falošnej ilúzií. Vidí len to, čo chce vidieť v snahe užiť si svojich päť minút slávy, ako dieťa, ktoré nechce ísť domov z ihriska. Akýkoľvek Úspech sa dá zvládnuť ak má za najlepšiu priateľku Pokoru, ktorá mu dopraje šťastie a radosť, ale drží ho od toho kolotoča ďalej a učí brať veci s rezervou. Veľa závisí aj od toho, či má mladý človek aj iné zdroje radosti a pozitívnych emócií, či má čo načerpať napríklad zo svojej rodiny a svojich priateľov. Má nárok na chvíľu aj „zblbnúť“. Dôležité je bez ujmy zosadnúť naspäť na Zem.

 

2. Čo majú robiť rodičia, keď zistia, že idolom ich dieťaťa je niekto, kto nezvláda vlastný život, popularitu?

V období dospievania rodičia už len zúročujú všetko to, čo urobili vo výchove doposiaľ. Je to náročné obdobie tak pre deti i rodičov. Niekedy je dôležité byť priamym rodičom, prirodzeným so všetkými svojimi názormi, ale niekedy je dôležitejšie neprehlbovať generačnú priepasť svojimi „múdrymi radami“, ale lepšie je vypočuť si svojho teenagera, snažiť sa ho pochopiť. Jednoducho prejaviť záujem o jeho svet, aby sme mu vytvorili priestor na poznanie seba, aby mal možnosť uvedomiť si, čo sa mu to vlastne páči. Možno práve rodič príde nato, že jeho dieťaťu chýba priestor na slobodné uvažovanie a preto ho láka predstava „rozpustilej a slávnej“ celebrity, ktorá zdanlivo prekračuje všetky hranice a ešte sa jej aj darí. Veľmi dôležité je pre mladých ľudí, aby mali motiváciu, niečo, čo ich ženie ďalej. Aj keby to mala byť len predstava úspechu. Puberta je aj o tých mantineloch o ktoré sa treba aj otĺcť, ale vždy sa pozbierať a isť za niečim ďalej. Nato je dobrá nádej do budúcnosti, ktorú svojim životným štýlom a láskou k dieťaťu dávajú rodičia.