Zamilovaná

13-ročné dievča sa zamilovalo do učiteľa. „Prišiel na školu ako nový, má ich na matematike. Vyvolal „rozruch“ nielen medzi deťmi, ale aj medzi učiteľkami, lebo na našej škole učí iba jeden muž, starší zemepisár. Dokonca dcéra začala neznášať jednu učiteľku (slovenčinárku), ktorá sa o nového kolegu asi dosť zaujíma.  Dcéra sa prestala slovenčinu učiť, zhoršila si samozrejme známky, je podráždená. Darmo jej vravím, že pán učiteľ je tam skrátka na to, aby jej vysvetlil učivo, ona sa má učiť a nie zamilovávať.“

 Byť zamilovaný je stav „šialenstva“, ktoré vie pohnúť vesmírom .Je benzínom do životného motora, ktorý naštartuje a ide strastiplnou cestou na ktorej sa akékoľvek prekážky zdajú malicherné, kedy sa všetko ostatné stáva nedôležité. Hoci aj slovenčina. Vaša dcéra robí presne to načo prišiel čas. Ak by sa len učila, tým by uzavrela schopnosť rozvoja aj tých ostatných častí osobnosti. Svet dospelých je zatiaľ pre ňu bezpečný a tak to má byť. Vy ste tá, ktorá ju chráni, ale potrebuje aj pochopenie, byť na jej strane. Potrebuje snívať, trápiť sa a potom sa uzdraviť a odložiť nenaplnenú lásku do spomienok, aby bola neskôr pripravená na plnohodnotný vzťah. Teraz potrebuje od vás nádej do budúcnosti, pochopenie toho, čo momentálne prežíva, ale aj oporu a upozornenie, aby nezahodila úplne samu seba, ale, aby energiu zamilovanosti využila aj pre svoj rast aj vzdelávanie. Môžete ju nabádať k tomu, aby nielen snívala, ale aj rovnými nohami stála v realite. Práve tým ju môžete motivovať k vzdelaniu. Vzdelanie jej otvorí možnosti a priestor preto, čo ju baví a v čom sa môže realizovať a zároveň sa zvýši vnímanie jej sebahodnoty. Sebavedomá a vzdelaná žena má v budúcnosti šancu na oveľa kvalitnejšieho muža. Je na vás, aby sa to vaša dcéra dozvedela. Zatiaľ si treba naplno prežiť zamilovávania a všetko čo k tomu patrí.