Športovkyňa

Otázka: Päťročná dcérku, ktorá je ako chalan, teda rada behá, skáče. Chcel by ju prihlásiť na nejaký športový krúžok. Nie si je istý, či je to v jej veku už vhodné, trénovala by dvakrát do týždňa. A rozhoduje sa medzi atletikou a volejbalom, resp. loptovými hrami. Mohli by ste mu krátko poradiť? Teda Váš názor, plus aj nejaké všeobecné informácie, ako dieťaťu vyberať krúžky? Aká týždenná záťaž krúžkami je už pre dieťa neprimeraná? Určite to závisí aj od veku...

 Odp.: Dieťa prechádza prirodzenými vývinovými fázami, ktoré treba rešpektovať. V predškolskom veku dieťaťa je rodič ten, ktorý má zabezpečiť stabilitu a je v úlohe zdroja nekonečnej zvedavosti dieťaťa. Zároveň mu poskytuje podnety, ktoré dieťa v rámci svojich možností spracováva. Všetko sa to deje hravou formou. Dieťa skúma a objavuje. Rodič mu poskytuje priestor a to sa deje aj formou rôznych krúžkov. V predškolskom veku má intenzívny krúžkový záber na dieťa zmysel len pokiaľ je vytýčený smer, vplyvom extrémneho talentu dieťaťa, prinajmenšom olympijských hier alebo nobelovej ceny. V tom veku pri dostatočnom množstve podnetov si vie dieťa určiť hranice svojich možnosti. Samozrejme, že je vhodné pokiaľ rodič sám nemôže, zabezpečiť mu aj aktivitu, ktorá ho baví a teší a ešte sa mu v nej aj darí aj ako krúžok. Dieťa si stále len hľadá a overuje svoje možnosti a preto svoje činnosti často mení, čo sa prejavuje aj častým striedaním krúžkov. Extrémom je keď rodič úplne vyťaží svoje dieťa rôznymi krúžkami v ktorých je organizovaná činnosť a neuvedomuje si, že ho tým oberá o prirodzený vývin v kamarátskych vzťahoch, a oberá ho o možnosti samostatného rozhodovania a prirodzenej voľby svojich záujmov. Treba dbať o to, aby sa dieťa mohlo vzdelávať v krúžkoch, ale zároveň mu ponechať aj voľný priestor na záujmy, ktoré si môže organizovať samo.