Lakomec

Prečo to na svete funguje tak, že viac sexi sa nám zdajú štedrí muži, ovplývajúci peniazmi? Môže za to darwin, alebo niečo iné?

Vo všeobecnosti je pre ženy rozhodne lákavejší muž, ktorý vykazuje znaky štedrosti, ale nie rozhadzovačnosti. Taký muž vlastne prezentuje svoje schopnosti, záujem svojou štedrosťou o partnerku. Pôsobí pokojne a sebaisto, pretože mu chýba úzkosť a agresivita, ktorá je sprievodná pri lakomstve. Bez ohľadu na pohlavie štedrosť znamená aj empatiu, schopnosť altruizmu, vnímavosť k tým druhým, láskavosť a nesie so sebou schopnosti danej osoby ako je zodpovednosť a spoľahlivosť. Myslím, že to je naozaj dosť prečo takýto muž môže byť pre ženy príťažlivý.

 

Prečo sú vôbec niektorí ľudia lakomí? (detstvo? Výchova? Zlá skúsenosť? Povahová črta?)

Dedíme určité temperamentové črty a typ nervovej sústavy. Niekto môže mať vyšší sklon k dráždivosti je vnímavejší na podnety okolia a určitým spôsobom reaguje. Nato naväzuje starostlivosť rodičov, ktorí si nesú so sebou svoju výchovu a svoje genetické dispozície a preto na svoje dieťa rôzne reagujú, čo sa týka vyhoveniu jeho potrieb a zvládnutiu i porozumeniu jeho prejavov. Lakomstvo môže byť len jedným zo znakov u človeka, ktorý buď už trpí psychickou poruchou napríklad obsedantne komulzívnou poruchou, ktorá je sprevádzaná nutkavými myšlienkami alebo je znakom povahovej črty , kedy ide o zle spracovanú agresiu z detstva, to znamená buď ju zadržiava, hromadí, alebo extrémnym spôsobom pustí. To znamená, že prevažuje lakomstvo, ale v istých situáciách sú prítomné „záchvaty rozhadzovačnosti“. Na telesnej úrovni sa to prejavuje častými zápchami a hnačkami, ktorými skutočne týto ľudia trpia. Ďalším znakom takéhoto charakteru je i pedantéria so schopnosťou zotrvávať pri detailoch a neschopnosťou posúdiť celok, akoby odstúpiť od situácie. Takže lakomstvo nie je iba o lakomstve, preto sa s týmito ľuďmi žije veľmi ťažko.

 

Kedy začína byť partnerovo žgrlošstvo nepríjemnou prekážkou vo vzťahu? (napr. keď je príliš obmedzujúce, keď šetrí aj na deťoch, ak je vyslovený príživník)

Lakomstvo je patologický znak a preto je pre zdravého partnera prekážkou normálne fungujúceho vzťahu vždy. Prejavy tohto znaku však môžu byť rôzne a pre partnera a deti obmedzujúce až ohrozujúce. Napríklad keď žena nedovolí členom svojej rodiny, ale aj sebe meniť zubné kefky celý rok a zakazuje splachovať záchod, tak tam naozaj je potrebná konzultácia s psychiatrom. Všetko závisí od tolerancie a podobnosti partnerov. Niekedy je lakomstvo súčasťou tyranie, keď napríklad muž nedovolí v rámci „šetrenia“ žene jesť niektoré jedlá, ktoré považuje za drahé, ale sám si ich dopraje. Vtedy ide už o ťažko narušené rodiny, ktorých sprievodným znakom je psychické či fyzické týranie. V takom prípade je partner – tyran veľmi neistý a emocionálne nezrelý.

 

Dá sa lakomec prevychovať? (čo je lepšie – otvorene sa porozprávať, alebo použiť nenápadné triky – príklad?)

To je ilúzia ktorou žijú najmä mnohé ženy. Najmä pri predstave akejkoľvek prevýchovy hoci aj alkoholika. Káždy má právo na zmenu, ale tá je možná až vtedy, keď toto rozhodnutie vyplynie z vnútorného presvedčenia, či už pod vplyvom vonkajších okolností alebo svojho sebapoznania, ale je možné ho uskutočniť len daným jedincom. Otvorene sa porozprávať bez obviňovania a útočenia môže priniesť významný posun vo vzťahu oboch partnerov, ak nejde o veľmi narušený vzťah. Je to dosť náročné a preto aj páry, ktoré majú v podstate dobrý vzťah vyhľadávajú psychológa, aby si v párovej terapii mohli prerozprávať témy, ktoré sami nedokážu. Akékoľvek nenápadné triky svedčia skôr o manipulácií, ktorá nepatrí do partnerského vzťahu.

 

Sú pre partnerský vzťah dôležité aj malé pozornosti napríklad vo forme kvetov, či iných drobností? Prečo?

Pre partnerský vzťah sú dôležité aj drobnosti, ale iba vtedy ak sú myslené úprimne a symbolizujú silu a originalitu vzťahu. Je dôležité, aby partneri vedeli vyjadriť, čo očakávajú jeden od druhého a rešpektovali i snahu a realizáciu partnera pri vyberaní pozorností, ktoré sú prekvapením. Je úplne normálne ak si partneri dávajú len praktické darčeky na ktorých sa dopredu dohodnú a tešia sa z nich, ako keď jeden z partnerov žije v ilúzií očakávania pozorností o ktorých ten druhý nemá ani potuchy. Niektorí si zase robia radosť množstvom originálnych darčekov, čo poukazuje na nápaditosť i hravosť a hlavne spontánnosť partnerov. Dobrý vzťah sa vôbec nemusí prezentovať darmi vo forme kvetov, ale tým, čo jeden pre druhého a pre svoj vzťah robia.

 

Týka sa táto povahová črta (lakomstvo) viac mužov, alebo žien ? (ak vôbec existujú nejaké štatistiky...)

Myslím, že toto rozdelenie bude rovnocenné, len prejav sa môže líšiť podľa pohlavia. U žien môže byť okrem lakomstva prítomná aj úzkosť a prejavy infantilizmu. U mužov zase nezrelosť a s tým súvisiace majetnícke sklony. U oboch pohlaví pedantéria s neschopnosťou vnímať svet v rôznych súvislostiach. No napokon je tam oveľa väčší problém a to je egocentrizmus s problémom dávať a prijímať lásku.