Kategorie

Schopnosti šoférovať okrem zručnosti a praxe a samozrejme schopnosti predvídať a rýchlych reakcií, povahových charakteristík a temperamentu ovplyvňuje aj spánkový režim, stresové faktory a množstvo iných vonkajších či vnútorných podnetov rovnako ako celkové fungovanie človeka. Šoférovanie je zautomatizovaná činnosť, ktorá urýchľuje presun z miesta na miesto. Časový posun môže mať význam pre večerné typy na jar, keď im chýba hodina „dospatia“, pre ranné typy na jeseň, keď je večer skôr tma a majú sklon k jesenným rozladám večernej pochmúrnosti a trudnomyseľnosti. Môžu byť prítomné pomalšie reakcie a vyššia nepozornosť, ktorá nemusí byť patognomická a je dočasná, kým sa organizmus adaptuje. Zima samozrejme okrem skoršej tmy prináša väčšie riziká pre vodičov v počasí v v poľadovici, ktorá vyžaduje skúsených vodičov so zmyslom pre zodpovednosť, opatrnosť, ohľaduplnosť a schopnosť opatrnej a pomalej predvídateľnej jazdy.