Kategorie

1. Prečo je v tomto čase zvýšený počet ľudí, ktorí majúpocity úzkosti, aké môžu byť príčiny

Celková Vianočná atmosféra je hrejivá so symbolikou lásky a blízkosti ľudí, ktorí patria k sebe. Preto je mimoriadne mrazivá a bolestivá pre osamelých a nespokojných ľudí, ako aj pre tých, ktorí stratili svojich blízkych. Títo ľudia môžu počas roka  svoju bolesť, smútky a úzkosti prekrývať pracovným ošiaľom. Vianoce sú ako pohľad do zrkadla, v ktorom je odraz niekedy drsnej reality pre ľudí, ktorí sú zúfalí práve z dôvodu nejakej prázdnoty, nenaplnených snov. Ponurý život sa v žiari vianočných svetiel stáva výraznejší a pustejší.

2.Ako rozoznáme bežnú úzkosť od začínajúcej depresie

Ľudia si často sami diagnostikujú depresiu, pričom skutočná depresia je stav smútku, ktorý človeka paralyzuje ako aj na psychickej tak aj fyzickej úrovni. Je neadekvátne hlboký vzhľadom na skutočnosti, ktoré by mohli byť príčinou. Depresia je  rezistentná na zásah zvonka a aj na zlepšenie podmienok. To, čo bežne ľudia zažívajú pri svojich životných problémoch môže byť smútok, zúfalstvo, pocit prázdna, môžu byť nešťastní, čo je napraviteľný stav, keď si vyriešia svoje konflikty so sebou i s inými ľuďmi, zmenia svoje životné postoje, popracujú na svojej osobnosti. Ak im to samým nejde je možné podstúpiť psychoterapiu, kde to dosiahnu akoby pomocou urýchľovača. Skutočná depresia je stav pre psychiatra a nie je až taká rozšírená ako sa bežne ľudia domnievajú.

3.Ako sa s týmito pocitmi vyrovnať

Vianočné smútky sú chronické, preto vyžadujú oveľa dôslednejšie a dlhodobejšie riešenie. V skutočnosti, len upozorňujú, že niečo nie je v poriadku, že niečo sa životom vlečie ako prázdna zašednutá pavučina, ktorú treba odstrániť a vôjsť do toho svojho rozhádzaného skladu života a urobiť si tam poriadok, čo nebýva ľahké. Ako akt prvej pomoci môže byť snaha vyhnúť sa všetkému, čo súvisí s Vianocami a hrať hru bežného dňa, nenechať sa vykoľajiť so svojho stereotypu. Zároveň je možné v snahe zaplniť čas, zvýšiť aktivity od upratovania, športu a stretávania sa so známymi, plus vykonávanie práce vo zvýšenej miere. Jednoducho urýchliť čas a Vianoce zastrieť  inou realitou. Spôsob, ktorým sa dá z takéhoto stavu dostať natrvalo je vyriešiť a vysporiadať sa s tým, čo je životným problémom. Najmä vysporiadať sa s ľuďmi, ktorými je človek obklopený a ktorí mu vstúpili a vstupujú do života, odžiť staré krivdy a odložiť do šuflíka zabudnutia. Nájsť v sebe schopnosť emocionálnych väzieb voči druhým a naučiť sa vnímať a prežívať realitu, ktorá je aktuálna, drobné čriepky všedného dňa. Ale predsa v prvom rade dať do poriadku svoje vzťahy. Opraviť a vyriešiť, čo sa dá a prijať to, čo nie je možné zmeniť.