Kategorie
  1. Porozprávaj životný príbeh svojho dieťaťa....
  2. V akých chvíľach je tvoje dieťa šťastné...
  3. Ako reaguje na tvoju pochvalu, aké má oči, mimiku, prejav tela....
  4. O čom tvoje dieťa rozhoduje...
  5.  V čom ho „uznávaš“...
  6. Teraz porozprávaj životný príbeh svojho dieťaťa ako by si bol ním v prvej osobe...
  7. Aké slová používaš na pekné oslovenie svojho dieťaťa a vyjadrenie lásky...
  8. Aké slová a aký prejav používaš keď mu niečo vytýkaš, keď ho kritizuješ...
  9. Ako sa tvoje dieťa má, čo prežíva a aké to môže mať príčiny, či už to vyhodnotíš v dobrom alebo v zlom...
  10.  Aký je tvoj výchovný cieľ..