Existuje Ježiško

Ako máme nášmu šesťročnému dieťaťu povedať, že darčeky nenosí Ježiško, či Dedo Mráz, ale rodičia? Máme pocit, že už začína niečo tušiť, tak sa chceme s manželom pripraviť na odhalenie pravdy. No nevieme, ako mu máme tú malú lož vysvetliť. Je správne "klamať" ho Ježiškom, keď potom zažije sklamanie, že nadpozemská postava nenadeľuje dary, ale sú to rodičia?

 Vianoce sú ako všetky tradície a rituály opradené ilúziou, rozprávkovým tajomstvom. Ich význam spočíva v tom, že prerastajú do reality ako pramienok nádeje, ktorá je dôležitá pre každého človeka bez ohľadu na vek. Vianoce sa stotožňujú s láskou, ktorú rodičia zhmotňujú v darčekoch pre svoje deti. A robíte to preto, aby ste znova zažili to absolútne šťastie v očiach svojich detí a videli ako vyzerá človek, ktorý práve uveril na zázrak.

Je to nádherné byť rodičom a môcť prekročiť sama seba v smere k svojim deťom. Čím viac prehlbujete v deťoch svet fantázie, tým viac obohacujete aj ich myšlienkový a samozrejme aj citový rozmer. Všetky príbehy, ktoré si vymýšľate napríklad ako rozprávku na dobrú noc, nemôžete dať do roviny „pravda alebo klamstvo“. Veď žiadny rodič predsa nebude dieťaťu vysvetľovať, že rozprávky sú nezmysel, že ježibaba v skutočnosti neexistuje, a že s tým víťazstvom dobra nad zlom je to väčšinou trochu zložitejšie.

Dieťa vývinovo prechádza rôznymi fázami a príde čas, keď začne podozrievať rodičov, že sú nejako zapletení do tej spolupráce s Ježiškom. Vtedy zvyčajne začnú pátrať, ako to naozaj je. A čo sa vlastne stane pri odhalení reality? Dieťa sa dostane do sveta „veľkých“ a to je predsa ďalšie rozprávkové dobrodružstvo. Preto je dobré keď sa postupne sami dopracovávajú k odhaleniu vianočného Ježiška a nájdu tam kajúcnu tvár rodiča.

Keď nastane takéto odhalenie, vtedy má ísť rodič s farbou von, no je pravdou, že toto je u detí individuálne. Niektoré sa možno budú práve naopak dožadovať potvrdenia, že na ne myslí nejaká nadpozemská dobrotivá bytosť. Rodič však Ježiškom určite neklame, pretože ozajstné klamstvo je zneistenie, podvod, ktorý berie dieťaťu pocit bezpečia a utvrdzuje ho v tom, že svet je neistý až nebezpečný, že neexistuje náruč, v ktorej môže, keď to potrebuje, spočinúť. „Klamstvo“ s Ježiškom je len forma dávania toho najlepšieho, čo človek vôbec na tomto svete dokáže.